Společenská odpovědnost
Naše firma se chová maximálně odpovědně k prostředí a společnosti ve které podniká a dodržuje veškeré nároky kladené na stavební společnosti týkající se pracovních podmínek, lidských práv a dopadů na její okolí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je pro nás jeden z nejdůležitějších aspektů při realizaci stavebního díla. Stavebnictví obecně patří k rizikovým oborům, a proto se snažíme, aby naši zaměstnanci měli co nejbezpečnější podmínky pro práci. Dbáme na dodržování všech zásad BOZP a i malý úraz našeho pracovníka je pro nás signálem ke zlepšení!

Na zaměstnancích záleží

Vedení naší společnosti si je dobře vědomo, že dodání kvalitního díla zákazníkovi není možné bez spolehlivých a loajálních zaměstnanců. A právě proto klademe důraz na výběr budoucích pracovníků a následně si vážíme jejich dobře odvedené práce. Většina zaměstnanců pracuje pro naší společnost od doby založení a staly neodmyslitelnou součastí našeho teamu. Zásadně se stavíme proti švarcsystému a jiným formám nelegálního zaměstnávání tolik rozšířených ve stavebním odvětví. Všichni naši zaměstnanci se nacházejí v řádném pracovním poměru a jsou z České republiky. Naše společnost pravidelně organizuje pro své zaměstnance sportovní a kulturní události.

Charita

Společnost MPA stavební spolupracuje s neziskovými organizacemi a dlouhodobě finančně podporuje Farní charitu Stříbro, za což získala diplom svatého Vincence z Pauly. Dále se pravidelně podílíme na lokálních projektech a podporujeme místní kulturní a společenský život.